Prejdite

Súťaž

Značka Relax oslavuje 25 rokov na trhu.

SÚŤAŽ SKONČILA

V tejto chvíli prebieha overovanie výhercov a preto majte stále USCHOVANÉ účtenky pre prípad výhry!

Bez účtenky stráca výherca nárok na výhru! Po overení výhercov bude ich zoznam okamžite zverejnený.